ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) POLİTİKASI

HARMAN Traktör ve Biçerdöver San. ve Ticaret A.Ş. , biçerdöver, traktör, tarım, ekipman ve yedek
parçalarını Türkiye genelinde bayilik örgütü kanalıyla pazarlayan ve sattığı makine ve
ekipmanlarına servis hizmeti veren bir kuruluştur.
İlke olarak HARMAN;
Türk çiftçisini dünyadaki yeni teknolojiler ile tanıştırmak ve daha iyi hizmet vermek adına her
geçen yıl ürün gamını arttırarak faaliyetlerine devam etmeyi benimsemiştir.
Bu kapsamda firmamız tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği prensip ve
gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişmeyi, müşteri memnuniyeti ile pazar payını her geçen
gün arttırarak, toplumsal sorumluluklarını daima ön planda tutmayı,
Yükümlü olduğu yürürlükteki ulusal ve uluslararası kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal
ve diğer şartlara uymayı,
Tüm faaliyetlerinde atıkları en az düzeye indirerek, doğru şekilde bertarafını sağlayan ve bu yolla
doğal kaynakları koruyup enerji tasarrufu sağlayıcı önemler almayı,
Çalışma ortamı ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli koşulları, mevcut
ve yeni planlanan süreçlerde risklerin en alt düzeye inmesi için her türlü önlemin alınmasını iş
kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmasını önlemeyi sağlayan tedbirleri almayı,
Eğitimler ve süreçlere aktif katılım ile çalışanlarının bilincini arttırarak, toplumun gelişimine
katkıda bulunmayı taahhüt eder.