FIELD-IQ

FIELD-IQ

FIELD-IQ EKİN GİRİŞ KONTROL SİSTEMİ

Field-IQ™ ekin giriş kontrol sistemi, tohum ve gübrenin çakışmasını önleyen, malzeme uygulama oranını kontrol eden ve tohum beslemesini veya nihai gübre tıkanmalarını izleyen bir kesim ve değişken oranlı uygulama kontrol sistemidir.

OTOMATİK KESİM KONTROLÜ

Otomatik kesim kontrolü, sıraları veya kesimleri otomatik olarak kapatarak, çift uygulamaları ve girişlerin israf edilmesini önler. Seçtiğiniz sisteme bağlı olarak, tohum, sıvı ve susuz girişlerini yönetebilir ve %5’in üstünde tasarrufa yönelik olarak 48 adede kadar kesimin 2,5cm seviye kontrolünü içerir. Yönlendirme ekranınız için ideal yükseltme olup, daha fazla tasarruf sağlamaya yönelik değişken oranlı uygulamalarla daha da geliştirilmesi mümkündür.
• Maksimum tohum tasarrufu ve verim artışı için 48 adede kadar sırayı otomatik olarak ayrı ayrı kontrol eder
• Çakışma algılaması, nereye gittiğinizi ve ne yaptığınızı gösterir
• Bir FM-1000™ ekranı, DCM-300 modem ve Field-IQ™ sistemini bir araya getirerek kapsama alanı haritalarının gerçek zamanlı paylaşımını otomatikleştirmek için Araç Senkronizasyonunu (Vehicle Sync) kullanır

DEĞİŞKEN ORANLI UYGULAMA KONTROLÜ

Ekim, ilaçlama, dağıtma veya gübreleme işlemleriniz sırasında verimi artırarak paradan tasarruf edin. Oranı manuel olarak ayarlayın veya PLM™ yazılımı ile hazırlanmış olan talimatları kullanmak suretiyle oranı otomatik olarak değiştirmek için uyumlu bir ekran ile ayarlayın.

 • FM-1000™ ekranı kullanılırken farklı kombinasyonlarda tohum, taneli tohum, granül gübre, sıvı ve susuz amonyak da dahil olmak üzere altı adede kadar farklı malzemenin uygulanma oranını eşzamanlı kontrol edin
 • FM-750™ ekranı kullanılırken, iki malzeme oranı kontrol kabiliyeti
 • Talimat verilen bir VRA haritası ile değişken malzeme kontrolü sağlanabilir
 • Uygulama sonu haritalama ile, giriş uyguladığınız yerler gösterilir ve kayıt tutma işlemi otomatikleştirilir
 • Tohum yoğunluğunu, gübre oranını veya ilaçlama uygulamasını manuel olarak veya PLM™ Yazılımı kullanılarak oluşturulmuş bir talimat ile ayarlayın
 • Verimi en üst düzeye çıkarmak için verimli veya iyi sulanan topraklara yüksek yoğunluklu uygulama yaparken, daha az verimli veya iyi sulanmayan topraklarda oranı azaltın

İLAÇLAMA

Field-IQ™ ekin giriş kontrol sistemi ile, ilaçlama işlevi sıvı uygulamasının doğru kontrolünü yönetir

 • 48 adede kadar kesimi veya kontrol eder ve su yollarında aşırı ilaçlamayı önlemek üzere kesimleri ve nokta sıralarını kapatır
 • Doğrudan araç kol kapatma valflerine bağlandığından, ek kablo gerekli değildir
 • Fabrikada takılan anahtarlar da dahil olmak üzere mevcut ilaçlama bileşenleri ile çalışmak üzere tasarlanmış platforma özgü takımlar kullanılarak bağlanır

HAVALI TOHUM EKME

 • Altı adede kadar malzemeyi Manuel oran ile veya FM-1000™ ekranını kullanarak talimatlarla eş zamanlı olarak kontrol edin
 • Avustralya piyasasında önde gelen tüm Havalı Tohum Ekme Makinesi markaları ile uyumludur
 • Kontrol sürücüsü ile çakışma algılamasını en aza indirin veya sıvı/ NH3 kesimleri ekleyin
 • Mevcut PWM, Doğrusal Aktüatörler, Hidrolik üzerinden Elektrikli Motorlar veya Servo sistemlerini kontrol edin
 • 96 adede kadar tıkanıklık sensörü sırasını izleyin
 • Fan hızı, düşük kutu seviyesi, hava basıncı ve mekanizma anahtarı gibi yardımcı sensörleri okuyun

EKİM

Field-IQ™ ekin giriş kontrol sistemi ile, dağıtma işlevi tohum, sıvı veya taneli uygulamanın doğru kontrolünü yönetir.

 • 48 adede kadar münferit sırayı otomatik olarak kontrol ederek, tohumların çakışmasını engelleyin
 • Rawson™ değişken oranlı sürücüler veya mevcut PWM tarzı sürücüler ile tarlalarınızdaki tohum popülasyonunu, toprağın potansiyeline göre değiştirin
 • Tohum oranını otomatik olarak ayarlamak için bir talimat haritası kullanın
 • Yoğunlaştırma, tekilleştirme, atlama/çoğaltma ve aralıklandırma gibi durum öğeleri ile tohum ekme performansınızı analiz edin
 • Hasat sonrası performans analizi için tohum değişikliklerinizi takip edin

TOHUM İZLEME

Ekim makinesinin işletimini optimize ederek, doğru tohum yerleştirme ile yüksek verim ortamı oluşturur. Tohum ölçer performansını izleyerek, masraflı tohum ekme hatalarını  önler.

 • Gelişmiş tohum izlemesi, tohum ekme sisteminden operatöre tekilleme ayrıntılarını göndermek suretiyle tohum yerleştirme kalitesini artırarak, ekim makinesinin hareket halinde ayarlanmasını sağlar
 • FM-750™ ekranı, basit tohum izleme ve tekilleme analizini destekler
 • Ekim makinesindeki sorunları verim düşüşüne neden olmadan erken tespit ederek, makinenin masraflı sorunlara yol açmasını önler
 • Yoğunlaştırma, tekilleştirme, atlama/çoğaltma, aralıklandırma ve aralıklandırma kalitesi hakkındaki bilgilerle birlikte tekilleme analizinin sonuçları görülebilir

DAĞITMA

Field-IQ™ ekin giriş kontrol sistemi ile, dağıtıcı işlevi taneli uygulamanın doğru kontrolünü yönetir.

 • Para tasarrufu sağlamak, verimi artırmak ve uygulanan işlemlerin kaydını tutmak üzere gübre veya kireç oranlarını talimatlarla değiştirir
 • Halihazırda uygulama yapılmış alanların üzerinden geçerken dağıtmayı kapatarak çakışmayı önler
 • Bir Field-IQ™ sistemi ile doğrudan dağıtıcı üreticisinin mevcut bileşenlerine bağlanır
 • Operatörler, bir FM-1000™ ekranı ve Field-IQ™ sistemi ile dağıtıcı uygulama sistemlerine yönelik eğirme hızını artık otomatik olarak kontrol edebilir